Velvet Media // Marketing Heroes

เกี่ยวกับเรา

เราคือกลุ่มคนทำงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารธุรกิจการตลาด การทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น สื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์อื่นๆ ตั้งแต่ปี 2013 และร่วมงานกับองค์กรต่างๆในประเทศอิตาลีมากกว่าร้อยองค์กร

การตลาด สื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์ ได้ถูกรวมไว้ในองค์กรเดียว เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เราคือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ และเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาอันสั้น (2015-2016) ด้วยทีมงานงานคุณภาพที่มากกว่า 80 คน จากประเทศอิตาลี

ด้วยศักยภาพการเติบโตของบริษัท เราได้ร่วมธุรกิจการตลาดและการสื่อสารกับองค์กรต่างชาติ จึงได้ขยายสาขาไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ไทย อังกฤษ สเปน อาหรับเอมิเรตส์ และอินเดีย ตามเป้าหมายของเรา ปี 2017/2018

รัฐบาลไทยให้ความสำคัญและคุณค่าของเรา ทำให้เราสามารถขยายกิจการและการบริการที่มีคุณภาพของเรามายังเอเชียได้อย่างมีคุณภาพ เราเป็นหนึ่งใน บริษัท ต่างชาติ 10 รายแรกที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กิจการในประเทศไทยเกี่ยวกับเนื้อหาดิจิทัล ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีไร้สาย และมัลติมีเดีย

Bassel Bakdounes
Bassel Bakdounes
CEO

"เรากำลังมองหาจุดมุ่งหมายที่แตกต่างออกไป ถ้าเทียบกับข้อจำกัดความของการทำธุรกิจเบื้องต้นที่ว่า we pursue a modus operandi คือคำจำกัดความในการทำงานของเรา

ความฝันในการสร้างสรรค์สิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือการนำโลกแห่งการสื่อสาร ณ ปัจจุบัน ไปสู่การพัฒนาขั้นใหม่สูงสุดเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ไปสู่เป้าหมายและการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้น

รูปแบบด้านธุรกิจ

รูปแบบด้านธุรกิจ

รูปแบบด้านธุรกิจของเรา คือการเป็นสื่อกลางประสานงานให้กับองค์กรต่าง ๆ จัดหารูปแบบตามความต้องการของลูกค้า เช่น การออกแบบ การปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาด ความคิดสร้างสรรค์ สื่อด้านการพิมพ์ เว็บไซต์ การฝึกงาน การจัดงานนอกสถานที่ และการวางแผนโครงการใหม่ วัตถุประสงค์สูงสุดของเราคือ การสนับสนุนแนวทางพร้อมเป็นที่ปรึกษาเสนอแนวการแก้ไขที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้านการตลาดการสื่อสารและพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายมากที่สุด

เราร่วมงานกับ

ข้อมูลบริษัท

ความพลิกผัน

ขอบคุณสำหรับการร่วมงานกับเรา Velvet ได้เติบโตขึ้นอย่ารวดเร็วภายในระยะเวลา 2 ปี

ผลประกอบการโดยตรง

ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรกของปี 2017 ความพลิกผันด้านการประกอบการ คือเราประสบความสำเร็จและเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 1 ปี

พนักงาน

การเติบโตนี้ยังคงดำเนินการต่อไป และเรามุ่งหวังการเพิ่มพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 150 คนภายในปี 2018

ความคิดเห็นต่อ Velvet