Velvet Media

Velvet
...ทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร; Hero ทางการตลาด; การสร้างสรรค์สิ่งใหม่และความมุ่งมั่น; เราเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของทีมงาน; เราคือ Velvet

เราเชื่อมั่นในพลังของteam.

เราคือ Velvet