อะไรคือประเด็นหลักของนักลงทุนยุคใหม่

อะไรคือประเด็นหลักของนักลงทุนยุคใหม่

แชร์โพสต์นี้:

การตลาดนั้นเป็นได้ทุกอย่าง เว้นแต่ความซ้ำซากเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอโดยเฉพาะในยุคดิจิตลอด

ตลาดคู่แข่งนั้นเหมือนพายุ และ SWOT นั้นเต็มไปด้วยการคุกคาม

นี่คือสิ่งที่ท้าทายแก่นักลงทุนยุคใหม่เพราะเปลี่ยนจากการคุกคามนี้ให้เป็นโอกาส

อะไรคือหลักสำคัญที่ใช้ได้ในยุคโมเดิร์น วิธีไหนที่เราสามารถนำมาสู่ความท้าทายในด้านการตลาดดิจิตอล

5 หลักสำคัญที่สามารถช่วยระบบทำงานออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

1- ปรับปรุงระบบการทำงาน OFFLINE เพื่องานระบบ ONLINE

การตลาดก็คือการตลาดวันยังค่ำ ความแตกต่างระหว่างระหว่าง on กับ off นั้นเบาบางมากและสามารถเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องสมมติ บางครั้ง เส้นบางๆระหว่างดิจิตลอด กับ การตลาดรูปแบบดั้งเดิมนั้นอาจมีความเสี่ยง เพราะการรวมตัวกันของสองสิ่งนี้

เริ่มจากวันนี้ ดูแลใส่ใจด้านความสัมพันธ์ และตั้งเป้าหมายให้คุณค่าต่อการเริ่มต้น

ข้อแนะนำ ความสมจริงสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่โลกดิจิตอด

2- การวางกลยุตธ์

Thomas Edison กล่าวไว้ แรงจูงใจที่ปราศจากการบังคับ คือภาพมายา

การเป็นอัจฉริยะนั้นยังไม่เพียงพอ แต่คุณต้องมีเป็นนักยุทธศาสตร์ร่วมไปด้วย ผลลัพธ์มักมีเหตุผลที่ได้สัดส่วนในของมันเองจากแผนที่คุณวางไว้ แต่ทุกสิ่งอย่างนั้นไม่ไดด้เกิดขึ้นเอง แม้แต่ความสำเร็จก็ต้องเริ่มจากการวางแผน

เคล็ดลับ การวางแผนในการลงทุนนั้นคือข้อดีหากนำผสมผสานตามแพลนของ Rufy กับ Tom Brady.

3- ความไว้วางใจกับผู้เชี่ยวชาญ

คุณอยากที่จะไว้ใจผ่ายบัญชีของคุณถ้าหากว่าคุณไม่เคยเจอเขามาก่อน

ไม่มีใครเกิดมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ความสามารถด้านดิจิตอลนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยผ่านการทดลองโครงสร้างที่คิดค้นขึ้น การตลาดดิจิตอลไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง! แน่นอนความหยั่งรู้นั้นสำคัญ แต่ไม่เคยที่จะหยุดอยู่แค่นั้น

เคล็ดลับ ลงทุนกับการฝึกอบรม และเชื่อมั่นในผู้เชี่ยวชาญ

4- เรียนรู้จากอดีต

ประวัติศาสตร์นั้นสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ด้วยตนเอง แม้แต่โลกของดิจิตอลนั้นก้าวหน้าไปด้วยคำจำกัดความของตัวมันเอง เพราะฉะนั้น การเรียนรู้จากอดีตนั้นถือเป็นตัวสำคัญในด้านการตลาด เพราะเราสามารถนำมาแก้ไขและปรับปรุงให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากขึ้น

เคล็ดลับ ค้นหา Facebook ของคุณ และให้ความสนใจกับสถิติ

5- ดำรงความเสมอต้นเสมอปลาย

คิดก่อนพูด นั้นไม่ได้ใช้แค่กับสื่อ offline

ความสำเร็จของวงโคจรด้านการสื่อสารนั้นส่งทอดไปในรูปแบบของข้อความ

ให้ความสนใจกับสิ่งที่คุณกำลังเขียนสื่อหรือมองเห็นภาพที่คุณกำลังสื่ออกไป เลือกคำใช้อย่างระวังรอบคอบ อย่าใช้คำพูดเกินจริงแต่ดำรงความเป็นต้นแบบ

เคล็ดลับ เป็นที่รัก แต่ต้องมีขอบเขต