ปัญญาประดิษฐ์

Chatbot กับการสื่อสารดิจิตอลอนาคต

ปัญญาประดิษฐ์ คืออนาคตทางด้านธุรกิจทั้งหมดโดยใช้พื้นฐานของความมีประสิทธิภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง

เราเรียนรู้ ออกแบบ และพัฒนา ChatBots โดยใช้พื้นฐานของความต้องการขององค์กรนั้นๆ และมีการช่วยเหลือผู้ใช้ตลอดเวลาทั้งในด้านการตอบคำถาม การติดตาม การตั้งค่าความสนใจและช่วงอายุวัยของผู้ใช้ การพัฒนา ChatBot เราเริ่มจากการเรียนรู้ศึกษา การบริการของบริษัท เพื่อการตอบโจทย์ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้ใช้

ChatBots ถือว่าคุ้มค่าต่อองค์กร และสามารถการันตีในด้านของการเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มลูกค้า ง่ายต่อการส่งข้อมูล ข่าวคราวล่าสุด ข้อเสนอและโปรโมชั่นต่างๆ รวมไปถึงการสนับสนุนทางด้านการซื้อขาย e-Commerce และระบบการให้บริการของบริษัท

ธุรกิจของคุณสำคัญแก่เรา

คุณอยากแชร์เป้าหมายธุรกิจของคุณกับเราหรือไม่?
กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญของเรา
เราพร้อมเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่คุณ

สอบถามเรา