จิตใต้สำนึกในการรับรู้ของการตลาดและโลกดิจิตอล

เรามาทำความเข้าใจเบื้องต้นกันก่อน

รูปแบบเว็บไซต์ของคุณมีแรงกระตุ้นมากน้อยเพียงใด สื่อโฆษณานั้นตอบโจทย์ตามความต้องการและอารมณ์ของลูกค้าได้เพียงพอหรือไม่

NeuroMarketing สามารถเข้าใจผู้บริโภคในระดับภาวะสมองและจิตใต้สำนึกในการรับรู้ของการทำการตลาดนั้น ๆ ยังสามารถสแกนสมองและรับรู้ได้ว่าโฆษณาแบบไหนที่จะสร้างประสิทธิผลที่สูงสุดต่อการตลาด รวมไปถึงการเข้าใจเรื่องจิตวิทยาของผู้บริโภค โดยเราสามารถวิเคราะห์จากความรู้สึก การรับรู้ อารมณ์ และมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในระบบการซื้อผลิตภัณฑ์จากการช่วยเหลือของการใช้ประสาทการเคลื่อนไหวของสายตามนุษย์ และ ตัวตรวจวัดทางชีวภาพ

โดยเฉลี่ย 75% ถึง 90% ของการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นเกิดจากอารมณ์การกระตุ้นที่ไม่สำคัญเป็นพื้นฐานหลัก

การเข้าใจว่าลูกค้าคิดอะไร และต้องการอะไรนั้น คือตัวหลักสำคัญในการต่อการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณ์ของลูกค้า

ความสนใจ อารมณ์ พฤติกรรม

เราประยุกต์ใช้ NeuroMarketing ต่อการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ รวมไปถึงตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้สื่อ ความสนใจของกลุ่มลูกค้าเกี่ยวกับรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ จากตรงนี้นับว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญในการเก็บรักษากลุ่มผู้ใช้ให้คงอยู่

Answer is in your Brain

website ของคุณมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้ใช้อย่างไร?
กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญของเรา
พร้อมเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่คุณ

ถามผู้เชี่ยวชาญของเรา