การประชาสัมพันธ์

ความสัมพัธ์กับเสื่อ

การประชาสัมพันธ์คือหลักอย่างหนึ่งที่ส้รางความมั่นใจให้แก่แบรนด์ เครื่องหมายการค้า หรือบริษัทใช้สื่อในการนำเสนอข้อมูลส่วนตัว

อะไรคือผลกระทบด้านดีของการประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงและรักษาชื่อเสียงของธุรกิจ การเพิ่มความคุ้มค่า และการยอมรับของธุรกิจ

การแจ้งให้ทุกคนได้ทราบข้อมูล คือกฎขอ้แรกของการประชาสัมพันธ์

อย่างไร

ความสัมพันธ์กับสื่อ

เราฝึกฝนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อชื่อเสียงและการรับรู้ของแบรนด์
หากท่านมีข้อสงสัย สามารถกรอกข้อมูลหรือคำถามได้ที่นี่ ทางทีม Velvet พร้อมเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่คุณ

สอบถามเรา